Граничні обчислення: шпаргалка

Граничні (переферійні) обчислення в тезах

Новини >> Публікації >> 21.01.2020

Граничні (периферийные) обчислення - це коли ви збираєте та аналізуєте дані безпосередньо у місці де вони генеруються. Щоб більше дізнатись про периферійні обчислення, експерти та лідери по IoT і великим даним мають прочитати цю інструкцію.

Багато компаній прагнуть щоб пристрої Інтернета речей (IoT) відслідковували і сповіщали про події на віддалених сайтах і ця обробка даних має виконуватись віддалено. Термін для цього віддаленого збору та аналізу даних - це граничні обчислення.

Технологія граничних обчисленнь використовується до смартфонів, планшетів, сгенерованих сенсорами вхідних даних, робототехніці, автоматизованим машинам на виробничих майданчиках і серверам розподіленої аналітики, які використовуються для обчисленнь «на місці».

Прочитайте цю шпаргалку, щоб дізнатись більше про периферійні обчислення.

Резюме

 • Що таке граничні обчислення? Граничні обчислення відносяться до генерації, сбору та аналізу даних на місці, де проходить формування цих даних, і не обов'язково в централізованому середовищі, такому як центр обробки даних. Він викоритовує цифрові пристрої ( часто розміщені в різних місцях) для передачі даних в режимі реального часу або пізніше - до центрального сховища даних.
 • Чому граничні обчислення мають значення? Прогнозується, що до 2020 року у всьому світі буде використовуватися більше п'яти мільйонів інтелектуальних датчиків та інших пристроїв IoT, і ці пристрої будуть генерувати не менше 507,5 зетабайта даних. Граничні обчислення допоможуть організаціям обробляти цей обсяг даних.
 • На кого впливають граничні обчислення? IoT та периферійні обчислення використовуються в широкому спектрі галузей, в тому числі лікарні, роздрібну тооргівлю і постачальників логістичних послуг. В цих організаціях керівники, бізнес-лідери та менеджери з виробництва є одними з тех людей, що будуть спиратися і отримувати вигоду від граничних обчисленнь.
 • Коли стаються граничні обчислення? Багато компаній вже розгорнули периферійні обчислення як частину своєї стратегії IoT. По мірі збільшення числа реалізацій IoT такі обчислення, ймовірно, стануть більш розповсюдженими.
 • Як наша компанія може почати використовувати граничні обчислення? Компанії можуть встановлювати власні комп'ютерні рішення чи підписатися на сервіс для хмарних обчисленнь.

Що таке граничні обчислення?

Граничні (периферійні) обчислення - це обчислювальні ресурси (наприклад, сервери, сховище, програмне забезпечення та мережеві підключення), які розгорнуті на периферії підприємства. Для більшості організацій це потребує децентралізації обчислювальних ресурсів, тому деякі з цих ресурсів переміщуються з центральних центрів обробки даних безпосередньо у віддалені об'єкти, такі як офіси, торгівельні точки, клініки і фабрики.

Деякі спеціалісти ІТ-спеціалісти можуть стверджувати, що периферійні обчислення мало чим відрізняються від традиційних розподілених обчисленнь, в яких обчислювальні потужності виходили з центру обробки даних в бізнес-відділи і офіси декілька десятилітть тому. Граничні обчислення відрізняються тим, що вонги прив'язані до даних IoT, деякі збираються з віддалених датчиків, смартфонів, планшетів і комп'ютерів. Ці дані мають бути проаналізовані і представлені в режимі реального часу, щоб їх результати миттєво були передані персоналу на майданчику.

ІТ-команди в кожній галузі використовують новітні обчислення для моніторингу безпеки мережі і створення звітів про шкідливі програми і / або віруси. Коли порушення виявлено на периферії, загрози можуть бути переміщені у карантин, тим самим попеджуючи компрометацію всієї корпоративної мережі.

З точки зору бізнесу, ось як різноманітні галузі використовують граничні обчислення.

 • Менеджери по корпоративних об'єктах використовують IoT і периферійні обчислення для моніторинга параметрів середовища і безопеки своїх будівель.
 • Виробники напівпровідників та електроніки використовують IoT та периферійні обчислення для контролю якості мікросхем протягом всього виробничого процесу.
 • Продуктові мережі контролюють свої холодні відділи, щоб забезпечити підтримку швидкопсувних харчових продуктів, для яких потрібні визначені рівні вологості та температури під час зберігання та транспортування.
 • Горновидобуваючі компанії впроваджують новітні обчислення з датчиками IoT на вантажівках для відслідковування транспортних засобів при їх в'їзді у віддалені райони. Ці компанії також використовують периферійні обчислення для моніторингу обладнання на вантажівках, щоб попередити крадіжку транзитних товарів для перепродажц на чорному ринку.

IoT та периферійні обчислення використовуются в широкому спектрі галузей, до яких відносяться наступні.

 • Постачальники логістики використовують комбінацію IoT та периферійних обчисленнь на своїх складах і в розподілених центрах для відстежування руху товарів на складах.
 • Лікарні використовують новітні обчислення в якості локалізованої платформи для збору інформації та звітності.
 • Ритейлери використовують периферійні обчислення для збору даних про точки продажу в кожному зі своїх магазинів, а потім передають ці дані в свої центральні системи обліку.
 • Граничні обчислення, які збирають дані, сгенеровані на виробничому об'єкті, можуть контролювати роботу обладнання на майданчику і видавати сповіщення персоналу, якщо конкретний елемент обладнання демонструє ознаки відмови.
 • Граничні обчислення в поєднанні з IoT та стандартними інформаційними системами можуть інформувати керівників виробництва про те чи усі операції заплановані на день. Пізніше всі ці дані, які обробляються та використовуються на периферії, можуть бути зібрані в пакети та відправлені в центральне сховище даних в корпоративному центрі оброки, де вони можуть бути використані для аналізц тенденцій і продуктивності іншими бізнес-менеджерами та ключовими керівниками.

Для ІТ периферійні обчислення - це не безглузда пропозиція, а серйозне завдання, в яке включені:

 • Датчики та інщі мобільні приситрої, розміщені на віддалених майданчиках для периферійних обчисленнь, мають належним чином експлуотуватися та обслуговуватися;
 • Має бути забезпечена безпека для гарантії того, що ці віддалені пристрої не будуть скомпрометовані;
 • Часто потрібне навчання для ІТ-спеціалістів та компаній-операторів бізнеса, щоб вони знали, як працювати з периферійними комп'ютерами та пристроями IoT;
 • Бізнес-процеси, що використовують IoT та периферійні обчислення, мають часто первірятись;
 • Оскільки пристрої на периферії підприємтсва будуть передавати дані, які важливі для осіб, що приймають рішення в усій компанії, ІТ-відділ має віднайти спосіб забезпечити достатню пропускну здатність для відправки всіх цих даних (зазвичай через Інтернет) в необхідні точки в організації.

Чому граничні обчислення мають значення?

Прогнозується, що до 2020 року у всьому світі буде задіяно 5635 мільйонівв інтелектуальних датчиків і інших пристроїв IoT. Ці інтелектуальні пристрої IoT будуть генерувати більше 507,5 зетабайта (1 зетабайт = 1 триліон гігабайт) даних.

Очікується, що до 2023 року світовий ринок IoT перевищить 724,2 млрд доларів. Накопичення даних IoT та необхідність їх обробки в локальних точках збору даних - це те що стимулює розвиток граничних обчисленнь.

Підприємтва захотять використовувтаи ці дпані і головне, що генеровані IoT дані поступають від датчиків, смартфонів, комп'ютерів і інших інтелектуальних пристроїв, які розташовані в граничних точках підприємтва, які знаходяться далеко від штаб-квартири корпорації. Ці дані IoT не можуть бути просто відправлені в центральний процессор в корпоративному центрі обробки даних, оскільки обсяг даних, який повинен би переміститись з усіх цих периферійних розташуваннь в штаб-квартиру, розтрощив би пропускну здатність і рівніи обслуговування.

По мірі того, як організації переміщують свої ІИТ-ресурси до «границь» організації, де пристрої IoT збирають дані, вони також впроваджують локальні граничні комутації, які можуть обробляти ці дані на місці, не передаючи їх в корпоративний центр обробки даних. Ці дані IoT використовуються для оперативної аналітики на віддалених об'єктах. Ці дані дозволяють місцевим менеджерам і технічним спеціалістам діяти негайно виходячи з отриманої інформації.

Компанії мають знайти способи використання Інтернету речей, якіб стратегіічно і оперативно окупалися. Найбільша обіцянка яку дає IoT - це операційна область, де автоматизація машин і автоматичні сповіщення можуть передбачити проблеми з мережами, обладнанням та інфраструктурою, перш ніж вони перетворяться в повномасштабну катастрофу.

Наприклад, оператор трамваю в великому міському районі може з'ясувати, коли ділянка шляхупочне виходити з ладу, і спрямує ремонтну бригаду для заміни цієї ділянки, перш ніж це стане проблемою. Потім оператор трамваю міг би повідомити клієнтів через свої мобільні пристрої про ситуацію і запропонувтаи альтернативні маршрути. Відмінний сервіс для клієнтів допоможе збільшити прибутки.

На кого впливають граничні обчислення?

Граничні обчислення, як спосіб керування вхідними даними з Інтернету речей, торкне компанії буджь-якого розміру практично в усіх секторах державної та приватної промисловості.

Проекти можуть бути такими скромними, як розміщенн автоматичного контролю безпеки на ваших під'їздах, моніторинг парку транспортних засобів, керування робототехнікою під час процедур телехірургії чи автоматизація заводів і збір даних про якість вироблених товарів.

Одним з рушійних факторів є орієнтація на IoT з боку комерційних постачальників програмного забезпечення, які все частіше надають в своєму програмному забезпеченні модулі та можливості, що використовують дані IoT. Підписка на ці нові можливості не обов'язково означає, що компанії необхідно інвестувати в основне обладнання, програмне забезпечення і мережі, оскільки багато з цих ресурсів тепер доступні в хмарі і можуть масштабуватися.

Компанії, які не використовують переваги та практичність, які можуть надати IoT та периферійні обчислення, скоріше за все, опиняться в невигідному конкурентному становищі в недалекому майбутньому. Приклад використання трамваю, наведений раніше у цій статті, є відмінним прикладом: що, якщо би ви працювали з системою трамваю і у вас не було б IoT-інформації про стан ваших шляхів чи можливості відправлятиь повідослення клієнтам, які радать їм альтернативні маршрути? Що якщо у вашого конкурента вже є ці можливості? Ви би опинились у невигідному положенні.

Коли стаються граничні обчислення?

Компані практично в усіх секторах державного чи приватного секторів вже використовують технологію IoT з новітніми обчислювальними технологіями. Дослідження Tech Pro Research в 2016 році показало, що більше половини всіх опитаних компаній (від великих до дуже малих підприємств) або впровадили, або планували впровадити IoT протягом наступних 12 місяців. Багато з цих організацій будуть використовувати новітні обчислення в своїх стратегіях IoT. Незалежно від того, де знаходиться компанія з впровадженням IoT, периферійні обчислення мають бути в планах для кожного підприємства.

Великі постачальники ІТ-послуг є основними постачальниками сучасних обчисленнь, оскільки вони будуть підштовхувати своїх корпоративних клієнтів до їх впровадження. Ці постачальники постачають передові рішення, які охоплюють сервери, системи зберігання даних, мережі, пропускну здатність та пристрої IoT.

Доступні хмарні рішення для периферійних обчисленьь дозволять будь-якій компанії будь-якого розміру перенести комп'ютери і системи зберігання даних на периферію підприємтсва. Постачальники периферійних обчисленнь на основі хмарних обчисленнь також знають як краще використовувати граничі обчислення з IoT для оптимізації результатів бізнесу.

Як наша компанія може розпочати використання граничних обчисленнь?

Підприємства можуть впроваджувати периферійні обчислення оба в якості фізичного розподілення серверів і пристроїв збору даних, або за допомогою хмарних рішеннь . Intel, IBM, Nokia, Motorola, General Electric, Cisco, Microsoft і багато інших постачальників технологій рпропонують рішення, які можуть відповідати локальним та хмарним сценаріям. Є такі постачальники, які спеціалізуються на кінцевих обчислювальних потребах окремих галузевих та ІТ-додатків, таких як безпека граничних мереж, відслідковування та моніторинг логістики та автоматизація виробництва. Ці постачальники пропонують обладнання, програмне забезпечення і мережі, а також консультують з питаннь керування та реалізації новітної обчислювальної стратегії.

Щоб забезпечити безперебійну передачу інформації, що генерується IoT, по всьому підприємтсву, ІТ-спеціалістам необхідно розробити комуунікаційну архітектуру, яка можеспростити збір та реалізацію інформації IoT в реальному часі на периферії підприємтсва, а також з'ясувати, як передавати цю інформацію. Компанії хочуть, щоб якомога більше чтобы как можно больше людей в організації отримали інформацію, щоб вони могли стратегічно та оперативно діяти.

Мері Шеклет

Мері Е. Шеклет - президент Transworld Data, компанії, що займається дослідежннями та розробками технологій.