ПРОКСИС™ допомагає освітянам: Національний транспортний університет

Колаборація науки та бізнесу заради спільного майбутнього.

Новини >> Події >> 16.03.2021

Про співпрацю науки та бізнесу (між НТУ та ПРОКСИС™)

Мобільність економіки будь-якої держави, її здатність адаптуватися до мінливих умов ринку можлива тільки при наявності розвиненої транспортної системи.

Україна, найбільша країна Європи з вигідним географічним розташуванням, відіграє важливу роль в якості міжнародного транспортного коридору.

Існуюча транспортна інфраструктура потребує істотного вдосконалення та модернізації.

Національний транспортний університет (НТУ) - сучасний науково-навчальний центр України та ПРОКСИС™ (в особі ТОВ «ДІСТІ-ПРО») - дистриб'ютор обладнання для промислової автоматизації із великим досвідом, об'єднали зусилля заради підвищення якості освітнього процесу, виконання науково-дослідних робіт та розробки механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень і на початку 2021 р. підписали Договір про співпрацю.

D:Аеропорти_20162021Договір ДіСТІIMG_20210303_122534.jpg

Договір підписали: (зліва на право: Оксень Євген, д.т.н., проф. кафедри аеропортів, Крючатов Сергій, технічний директор ПРОКСИС™, Гамеляк Ігор, д.т.н., проф., завідувач кафедри аеропортів)

В рамках програми співпраці ПРОКСИС™ - НТУ передбачено розвиток таких напрямків науки та освіти:

 • підвищення кваліфікації спеціалістів з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів за участю провідних фахівців НТУ та ПРОКСИС™;
 • організація та проведення спільних наукових досліджень, сприяння впровадженню наукових розробок НТУ та ПРОКСИС™ у виробництво;
 • виконання робіт з науково - технічного супроводу об’єктів транспортного (інфраструктурного) будівництва;
 • розробка спільних науково-освітніх цільових програм, проектів;
 • участь у конкурсах регіонального, державного та міжнародного рівня;
 • організація міжнародного науково-освітнього співробітництва з установами закордонних країн за напрямками співробітництва НТУ та ПРОКСИС™;
 • організація спільних науково-освітніх конференцій, симпозіумів, семінарів;
 • організація підвищення кваліфікації та перепідготовки науково-педагогічних працівників НТУ та співробітників ПРОКСИС™ на взаємовигідних умовах;
 • спільне інформаційне забезпечення науково-освітньої діяльності ПРОКСИС™ та НТУ, написання та публікація спільних науково-методичних праць;
 • співробітництво з організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами та організаціями України, закордонними та міжнародними підприємствами та організаціями;
 • організація академічного обміну науковими співробітниками, викладачами, вченими, фахівцями між НТУ та ПРОКСИС™;
 • проходження студентами НТУ практики, семінарських та практичних занять на базі та з використанням обладнання ПРОКСИС™;
 • організація інших науково-освітніх та виховних заходів, проектів, що сприяють реалізації поставленої мети.

Для більш глибокого вивчення, просування і популяризації продукції Advantech викладачам кафедри було запропоновано зареєструватися в Advantech Industrial IoT Academy. Використовуючи матеріали Advantech Industrial IoT Academy викладачі і студенти зможуть більш детально ознайомитися з обладнанням Advantech, а в лабораторії ПРОКСИС™ побачити це обладнання в дії.

Зі свого боку команда ПРОКСИС™ буде сприяти максимальній популяризації і зацікавленні молодих спеціалістів тематикою сучасної промислової автоматизації:

 • ділитися актуальними знаннями, трендами і новинками з викладачами і студентами університету;
 • надавати можливість познайомитися на практиці з актуальним обладнанням в області IoT;
 • допомагати в розробці нових навчальних програм;
 • сприяти розробці програм практичних і лабораторних робіт через співпрацю технічних експертів компанії з викладачами кафедри;
 • проводити інтенсиви з технічних напрямків в області IoT для студентів та викладачів;
 • отримувати досвід практичної роботи в дружньому колективі ПРОКСИС™ та допомагати студентам набувати навички роботи в команді (soft skills), які так само не менш важливі і актуальні для кар'єри;
 • організовувати стажування і переддипломні практики для студентів.

ПРОКСИС™ підкреслює важливість практичного досвіду роботи і пропонує студентам доступ до власної облаштованої лабораторії з усім необхідним обладнанням для повноцінного вивчення технологій і систем IoT на практиці в умовах реального часу.

Кооперація бізнесу та освіти допоможе талановитим студентам відчути всі переваги дуальної освіти та вже на етапі навчання набути корисного досвіду практичної роботи.

Така співпраця значно посилить їх конкурентоспроможність на ринку спеціалістів і зрештою стане вагомим вкладом у посилення індустрії ІТ України, основою якої є кваліфіковані фахівці озброєні сучасними актуальними знаннями та досвідом.