Штучний інтелект та машинне навчання

Штучний інтелект (Artificial intelligence, AI) – різні технологічні та наукові рішення і методи, які допомагають зробити програми за подобою інтелекту людини. Artificial intelligence охоплює безліч інструментів, алгоритмів і систем, серед яких також є так зване Машинне навчання (Machine learning).

Це відносно нове явище для галузі промислової автоматизації, але водночас дуже перспективне, адже відкриває широкий спектр можливостей.

Якщо раніше ставка робилась на продуктивність та якість обладнання, то за допомогою систем Штучного інтелекту - промисловість стає не тільки високофункціональною але й розуміною, здатною до навчання і ситуативного реагування на будь-які зміни виробничого процесу.

Роль "головного мозку" промислової системи Штучного інтелекту виконують промислові комп'ютери та сервери, які на разі мають не тільки високі обчислювальні потужності, але й механізми самонавчання на основі збору та обробки отриманих даних.